0
Terug naar overzicht

Een rouwadvertentie plaatsen: hoe doe je dat?

14/06/2024
Redactie
Delen:
rouwadvertentie

Misschien stel je jezelf de vraag of een rouwadvertentie plaatsen het juiste kanaal is om een overlijden kenbaar te maken. Tegenwoordig wordt er immers zoveel via het internet gedeeld. Hoewel het aantal rouwadvertenties afneemt, wordt het toch nog vrij vaak gebruikt. Maar wanneer en hoe plaats je een rouwadvertentie? 

Wat is een rouwadvertentie?

Een rouwadvertentie is dikwijls een kopie van de officiële rouwbrief, maar dat hoeft niet per se. Soms is het ook een eenvoudigere versie van het overlijdensbericht. Je kan dit laten plaatsen in een plaatselijke, regionale of landelijke krant om meer mensen op de hoogte te brengen van een overlijden. Ook kan het dienen als een aankondiging voor de uitvaart.

Wanneer kies je voor een rouwadvertentie?

Het wordt vaak gedaan als het gaat om een persoon die een maatschappelijke functie bekleedde, veel deed in het verenigingsleven of veel deelnam aan evenementen en dus ook veel mensen kende. Deze mensen hebben vaak een groot netwerk en kennen veel mensen waarvan de namen en adressen niet altijd bekend zijn bij de nabestaanden.

Daarnaast kan een rouwadvertentie ook handig zijn als je niet zeker weet of je alle contactinformatie hebt van alle kringen. Je wilt natuurlijk het liefst dat iedereen die de overledene kende op de hoogte is van het overlijden.

Een rouwadvertentie plaatsen: welke krant kies je?

In de krant vind je afzonderlijke pagina's voor de rouwadvertenties. Zoals eerder aangehaald, kun je kiezen uit een landelijke krant, een regionale krant of een plaatselijke krant. Maar welke krant kies je? Meestal wordt er voor een lokale of regionale krant gekozen. In de regio waar de persoon woonde, kende hij naar alle waarschijnlijkheid de meeste mensen. Maar bedenk ook welke krant het meest wordt gelezen door de vrienden, familie en in het van de overledene. Het gaat dus vooral om de vraag met welke krant je de meeste mensen bereikt die je graag wilt bereiken. Je kunt er ook voor kiezen om in meerdere kranten het bericht te publiceren. Een andere factor die van invloed kan zijn op de keuze is de prijs. De prijs per krant verschilt. Zo kost het gemiddeld bij een landelijke krant op € 1.250 en bij een regionale krant € 750. Afhankelijk van de ruimte die je koopt, varieert de prijs. De kosten bij Huis-aan-huisbladen liggen dan weer lager dan die van een regionale of landelijke krant.

Richtlijnen

Hoewel een rouwadvertentie vaak een kopie is van de rouwkaart, kun je er natuurlijk ook een andere invulling aan geven. Hieronder enkele veel voorkomende regels. De inhoud van een rouwadvertentie ziet er meestal als volgt uit.

  • Een mooie tekst of een gedicht.
  • Een korte tekst die toelicht wat er is gebeurd. Bijvoorbeeld ‘na een kort ziekbed is overleden …’
  • De volledige naam van de overleden dierbare.
  • De geboortedatum (links) en de datum van overlijden (rechts). Je kunt er eventueel voor kiezen om ook de geboorteplaats en de leeftijd erbij te melden.
  • Onderaan de advertentie komen meestal alleen de namen van de directe familieleden en eventueel de woonplaats.
  • Wil je de mensen uitnodigen voor de uitvaart of is dit gewoon ter kennisgeving? Als je mensen gelegenheid tot afscheid wilt geven, is het belangrijk om informatie over de uitvaart te geven (tijd, datum en locatie). Je kunt er eventueel nog de volgende zin aan toevoegen:  'Indien u geen uitnodiging mocht ontvangen, gelieve deze advertentie als een uitnodiging te beschouwen.'
  • Mocht je de rouwadvertentie alleen ter kennisgeving willen plaatsen, dan kan je er eventueel ook voor kiezen om dit na de uitvaart te doen en er dan een volgende soort zin aan toe te voegen 'De uitvaart heeft inmiddels (in besloten kring) plaats gevonden'.
Delen:

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.

Reactie plaatsen

RememberMe

Voor een afscheid met een gekleurd randje